Návrat do tréningu v ére COVID-19: Fyziologické účinky cvičenia v rúšku, odporúčania pre fitness centrá a apel na vládu

Návrat do tréningu v ére COVID-19: Fyziologické účinky cvičenia v rúšku, odporúčania pre fitness centrá a apel na vládu

Coach Vilo17.10.2020

Týmto článkom chceme aspoň takto apelovať na vládu. Nie však nadávkami, nie konšpiráciami, ale faktmi a snahou o kompromis. Uvedomujeme si, že situácia je kritická, čomu zodpovedajú aj prijaté drastické opatrenia. Kĺzavý medián na úrovni 500, o ktorom hovoril predseda vlády, ako hlavnej podmienke pre uvoľnenie súčasných opatrení, je v nedohľadne. Donekonečna to takto jednoducho nejde, inak hrozí, že na Slovensku reálne skrachujú mnohé prevádzky. Už celkové uzatvorenie služieb na jar 2020 nás silno zasiahlo, a je možné, že po tejto druhej vlne nebudeme mať kde cvičiť, a mnohí nebudú mať ani z čoho žiť. Ak nenájdeme kompromis, fitness priemysel bude na kolenách. Kompromis medzi primeraným počtom pribúdajúcich novo-nakazených a ekonomickou záťažou pre štát, firmy, či pre ľudí. Koronavírus len tak niekde neodíde, preto sa poďme baviť o kompromise, ktorý navrhujeme.

Ešte predtým, ako začnete čítať nasledovné riadky, vás chceme oboznámiť, že tento článok sa bude s príchodom aktuálnych štúdií priebežne dopĺňať. A hoci nie sme lekári a ani virológovia, našou snahou je aj v tejto téme priniesť čo najobjektívnejšie informácie. Je tak možné, že súčasné znenie prejde výrazným doplnením/zmenou, o ktorom vás budeme informovať.

Úvod do rozoberanej problematiky

Vypuknutie pandémie COVID-19 malo, a stále má, výrazný dopad na takmer všetky aspekty nášho života. Okrem iných opatrení, ktoré sprevádzajú túto nešťastnú situáciu, či už chceme alebo nie, nosenie rúšok a respirátorov sa stalo nevyhnutnou súčasťou. Žiaľ, prišlo i k uzatváraniu rôznych prevádzok či dokonca celých sektorov, vrátane fitness centier. Pravidelné cvičenie v bezpečnom prostredí je pritom dôležitou stratégiou pre zdravý životný štýl (pozn. č. 1). Priame dáta o počte infikovaných vo fitness centrách síce absentujú, nemožno však popierať, že v nich existuje zvýšené riziko prenosu vírusu. Navyše, v posilňovni nestretneš len mladých a zdravých ľudí, ale naopak, navštevujú ju aj starší a obéznejší, ktorí spadajú do rizikových skupín. Do budúcna to zrejme vyžaduje nosenie rúšok počas celého výkonu fyzickej aktivity, ako neoddeliteľnú povinnosť pre každého.

Prečo je nutné nosenie rúšok počas tréningu v posilňovni?

COVID-19 je respiračná infekcia spôsobená vírusom SARS-CoV-2, ktorý predstavuje novú formu koronavírusu (10). Primárny spôsob, akým spôsobom môže dôjsť k prenosu COVID-19 je pravdepodobne prostredníctvom malých kvapôčok pri hovorení, dýchaní, kašľaní alebo kýchaní (2, 3). Preto posilňovne, kde je množstvo ľudí v uzavretom priestore, ktorí sa potia, silno vydychujú mnohé kvapôčky do okolia a zároveň chytajú spoločné vybavenie (ktoré si vo väčšine po sebe nevydezinfikujú), sú skutočne rizikovým prostredím. Ak k tomu pripočítame aj skutočnosť, že významná časť prenášačov ochorenia, najmä mladých ľudí, je bez zjavných príznakov, problém sa umocňuje. Práve mladí môžu byť neskôr významným zdrojom prenosu vírusu v domácom prostredí, na spomínané ohrozené skupiny.

Navyše, niektoré predbežné štúdie poukázali na skutočnosť, že malé kvapôčky sa môžu šíriť pri chôdzi (rýchlosťou 4 km/h) do vzdialenosti 5 metrov a pri behu (rýchlosťou 14,4 km / h) dokonca až 10 metrov (9). Napríklad beh na páse? ÁNO, ide o modelovanie, nie realitu, každopádne to stojí za zváženie pre prípadnú minimalizáciu rizík v posilovni. Treba doplniť aj to, že SARS-Cov-2 zostáva podľa ďalšej štúdie vo vzduchu až 3 hodiny (12). Pokiaľ ide o pevné povrchy, dôkazy naznačujú, že SARS-Cov-2 môže zostať na povrchu kovu, lepenky, skla alebo plastu dlhšie ako týždeň (12, 13). Teda jednoručky a úchopy na strojoch?

Prekrytie dýchacích ciest pomáha v boji s Covidom

Masky už boli efektívne pri znižovaní šírenia chrípky a ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS) (4, 5). Chirurgické rúška/masky či respirátory N95 boli tiež účinné pri prevencii chrípky u zdravotníckych pracovníkov (6). Posledné predbežné správy konštatujú účinnosť tvárových masiek v boji s pandémiou COVID-19 (7, 8). Aj dve ďalšie dobre vykonané modelové štúdie založené na údajoch z reálneho sveta, preukázali na štatisticky vysoko významný prínos nosenia masiek/rúšok (14, 15). Jednoducho, áno, pomáhajú!

Samozrejme, je nutné rozlišovať ochranu človeka ako jednotlivca, ktorý určitú masku/rúško na sebe má, a ochranu jeho okolia. Civilisti nosia rúško, aby chránili svoje okolie. Aj preto je dôležité, aby všetci mali rúška správne nasadené. Zdravotníci, naopak, nosia respirátor a ďalšie ochranné pomôcky, aby primárne chránili seba v rizikovom prostredí.

Navyše, prekrytie tváre nie je plne dostačujúce a pri nesprávnej manipulácii s rúškom sa vie človek tak či tak nakaziť. Preto je nutné pravidelne si dezinfikovať ruky, nedotýkať sa tváre alebo rúška, vždy ho vymeniť a čistiť. Rovnako je otázne, ako efektívne sú voľne predajné resp. po domácky vyrobené rúška. Hoci vyšší konkrétny prípad naznačuje efekt, táto meta-analýza konštatuje, že látkové rúška vykazujú minimálnu účinnosť v porovnaní s lekárskymi rúškami/respirátormi (19). Autori však dávajú, že 'niečo je lepšie ako nič' (pozn. č. 1). Logicky rúška, ktoré nepriliehajú bezchybne k tvári nedokážu úplne zabrániť vdychovaniu častíc zo vzduchu navyše aj zloženie látky určuje jej filtračné účinky. Avšak dokážu aspoň čiastočne znížiť ich priame vypúšťanie do spoločných priestorov. To sa týka aj priestorov fitness centier alebo ich zariadenia (jednoručky, stroje, pásy atď.), na ktoré dopadá menej častíc vírusu. Preto je nutné, aby ich mali všetci a držali si od seba odstup. Viem, že všetci chcú byť čo najbližšie k zrkadlu a vidieť sa v ňom, no len vtedy to bude mať požadovaný efekt.

Tréning s rúškom

Ak sa znovu otvoria fitness centrá (dúfajme, že ešte tento rok!), je viac ako pravdepodobné, že rúška pri cvičení budú povinnosťou. Nebudeme teraz polemizovať nad otázkou, či je nutné rúška v posilovni mať, ale či sú pri cvičení bezpečné. Prípadne, aký dopad budú mať na náš výkon?

Použitie ľubovoľného typu rúška/masky znižuje prúdenie vzduchu do pľúc, v porovnaní s tréningom bez rúška. To spôsobuje menší prísun kyslíka do pľúc a následne menší prísun do svalov = tak robí náš tréning ťažším. V takom prípade je možné očakávať zvýšenie dychovej frekvencie, teda sa môžu objaviť niektoré negatívne sprievodné javy, ako sú závraty, dýchavičnosť a pokles výkonu. Avšak, zároveň sa preukázalo, že po určitom období adaptácie sa môžu tieto príznaky a diskomfort znížiť alebo dokonca eliminovať (11). Všetky doteraz publikované štúdie týkajúce sa tvárových masiek, ktoré priniesli pozitívne výsledky, boli testované v podmienkach nízkej až strednej námahy. Na mieste je preto opatrnosť u športovcov, ktorí intenzívne cvičia dlhší čas, najmä ak majú na sebe príliš tesné prekrytie dýchacích cest (čo však je dôležité pre ich osobnú ochranu). Môžu byť tak vystavení riziku aj fyziologicky významnej hyperkapnie a hypoxie (16). Túto hypotézu je potrebné urgentne otestovať.

Štúdie teda preukázali vyššie hodnoty spotreby kyslíka a pľúcnej ventilácie, spolu so zvýšeným objemom a trvaním tréningu, kratšími pauzami, vyššou rýchlosťou vykonávania pohybu a vyšším počtom opakovaní (za predpokladu, že dosiahnuté úsilie bolo rovnaké) (11). Preto, v záujme zníženia kardiorespiračného stresu pri nosení rúška a následnému 'riziku kontaminácie' v dôsledku zmien v pľúcnej ventilácii a dýchavičnosti, je na mieste:

Problematika s CO2 - naozaj sa otrávime?

Táto štúdia bola zameraná na posúdenie fyziologických účinkov nosenia chirurgických rúšok alebo respirátorov N95 počas krátkodobého namáhavého tréningu na bicykli. Ide teda o kardio tréning. Zdraví účastníci v tejto štúdii podstúpili tzv. maximálny záťažový test bez prekrytia dýchacích ciest, s chirurgickým rúškom a s respirátorom N95. Čo to je ten záťažový test? V skratke, bicyklujete a postupne (každých 30s) sa zvyšuje odpor a vy tak idete až do úplného zlyhania. Celkovo šestnásť dobrovoľníkov (priemerný vek 34, BMI 28,72/m2) dokončilo tento protokol. Porovnávalo sa niekoľko parametrov → srdcová frekvencia, dychová frekvencia, krvný tlak, nasýtenie krvi kyslíkom a čas spomínaný do vyčerpania. Sledované boli aj hladiny (koncového) oxidu uhličitého (EtCO2), o ktorom je veľká kontroverzia na internete.

Výsledky:

Žiaľ, týchto výskumov je stále nedostatok. Navyše nemáme štúdiu, ktorá by skúmala konkrétne silový tréning a jeho vplyv. Z dát, ktoré k zatiaľ dispozícií máme, je možne vyvodiť, že u zdravých jedincov je krátkodobá stredne náročná aeróbna fyzická aktivita s chirurgickým rúškom alebo respirátorom možná, bezpečná a je spojená iba s malými zmenami fyziologických parametrov, najmä miernym zvýšením EtCO2. Netreba však ignorovať fakt, že protokol trval v priemere 18-19 minút, nešlo o neprerušované dve hodiny na bicykli alebo hodinový beh na páse. Opäť argument z druhej strany - pri cvičení ide o prerušovanú fyzickú zátaž, nie o sústavnú fyzickú činnosť bez prestávky. Samozrejme, ostražitosť je nutná u pacientov trpiaci pľúcnymi chorobami, tuhých fajčiarov, ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami a pod. Im nemožno odporučiť takúto formu cvičenia s prekrytím dýchacích ciest.

Odporúčania pre znovuotvorenie fitness centier

Navrhované sankcie

Odporúčania pre ľudí

Záver

Viem, že mnohí principiálne odmietate rúška a chcete, aby to už celé skončilo. Aj my sme z toho unavení, no vnímame však realitu (počet nakazených cez 40 mil. a 1,1 mil. úmrtí ku 18.10.20), a preto musíme nájsť kompromis. Akonáhle bude situácia aspoň mierne stabilizovaná (prekonáme peak / nebude narastať kĺzavý medián dva týždne po sebe), je načase hľadať kompromis pre znovuotvorenie prevádzok fitness centier. Hoci aj v podobe cvičenia v rúškach a za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Inak, v tejto situácii náš sektor do konca roka neprežije!

Použité zdroje a štúdie: 1: Epstein, D., Korytny, A., Isenberg, Y., Marcusohn, E., Zukermann, R., Bishop, B., … Miller, A. (2020). Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. doi:10.1111/sms.13832 2: Luo C, Yao L, Zhang L, et al. Possible transmission of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in a Public Bath Center in Huai’an, Jiangsu Province, China. JAMA Netw Open. 2020;3:e204583 3: Esposito S, Principi N, Leung CC, Migliori GB. Universal use of face masks for success against COVID-19: evidence and implications for prevention policies. Eur Respir J. 2020;55:2001260 4: Cowling BJ, Chan KH, Fang VJ, et al. Facemasks and hand hygiene to prevent influenza transmission in households. Ann Intern Med. 2009;151:437 5: Lau JTF, Tsui H, Lau M, Yang X. SARS transmission, risk factors, and prevention in Hong Kong. Emerg Infect Dis. 2004;10:587-592 6: Long Y, Hu T, Liu L, et al. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: a systematic review and meta- analysis. J Evid Based Med. 2020;13:93-101 7: Schwartz KL, Murti M, Finkelstein M, et al. Lack of COVID-19 transmission on an international flight. CMAJ. 2020;192:E410 8: Leung NHL, Chu DKW, Shiu EYC, et al. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks. Nat Med 2020;26(5):676-680 9: Towards aerodynamically equivalent COVID-19 1.5 m social distancing for walking and running - Coronavirus watch group (GVC) 10: WHO. Q&A on coronaviruses (COVID-19) who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses 11: Gentil, Paulo et al. “Resistance Training Safety during and after the SARS-Cov-2 Outbreak: Practical Recommendations.” BioMed Research International vol. 2020 3292916. 23 Sep. 2020 12: van Doremalen N., Bushmaker T., Morris D. H., et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. New England Journal of Medicine. 2020;382(16):1564–1567 13: Kampf G., Todt D., Pfaender S., Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection. 2020;104(3):246–251 14: Mitze T, Kosfeld R, Rode J, et al. Face masks considerably reduce COVID-19 cases in Germany: a synthetic control method approach; 2020 15: Johansson B. Masking the general population might attenuate COVID-19 outbreaks. arXiv preprint arXiv:200615626; 2020 16: Greenhalgh, Trisha et al. “Exercising and face masks: An important hypothesis buried in a selective review.” Medical Hypotheses vol. 144 (2020): 110255 17: Fikenzer, Sven et al. “Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity.” Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society, 1–9. 6 Jul. 2020 18: Kampert, Matthew et al. “Impact of wearing a facial covering on aerobic exercise capacity in the COVID-19 era: is it more than a feeling?.” Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society, 1–2. 24 Aug. 2020 19: Sharma, Suresh K. et al. “Efficacy of cloth face mask in prevention of novel coronavirus infection transmission: A systematic review and meta-analysis.” Journal of Education and Health Promotion vol. 9 192. 28 Jul. 2020 20: Fischer EP, Fischer MC, Grass D, Henrion I, Warren WS, Westman E. Low-cost measurement of face mask efficacy for filtering expelled droplets during speech. 21: Ren, Yue et al. “New Method to Reduce COVID-19 Transmission - The Need for Medical Air Disinfection is Now.” Journal of medical systems vol. 44,7 119. 21 May. 2020 Poznámky 1. Benefity silového tréningu vyplývajúce zo získania sily, vedú k zníženiu úmrtnosti u rôznych populácií a majú pozitívny vplyv aj v ďalších oblastiach, ako je kontrola krvného tlaku, zlepšenie minerálnej denzity kostí, zvládanie depresie, liečba rakoviny, kontrola glukózy v krvi a kontrola hmotnosti, a ďalšie (11). 2. Účinnosť filtrovania textilných masiek je nízka v porovnaní s chirurgickými a 95N maskami a môže ju ďalej ovplyvňovať niekoľko ďalších faktorov. Jednak, už malého množstvo aerosólov prechádzajúcich látkovou maskou môže byť dostatočným na to, aby došlo k infikovaniu človeka. Ďalej aj skutočnosť, že textilné masky nie sú tak tesné, môže významne znížiť ich účinnosť. Dokonca jedna štúdia uvádza, že opakované pranie a sušenie môže zhoršiť kvalitu a účinnosť látkových masiek, a to takmer o 20 % po štyroch opakovaných cykloch. Masky na tvár z bavlny (flanelové látky atď.), ktoré sú vyrobené z viacerých vrstiev, pričom sú dobre pripevnené na tvári, aby zabezpečili minimálny alebo žiadny únik po stranách, môžu poskytovať účinnosť filtrácie až> 90 %. Dvojvrstvová bavlnená látková maska s 240 vláknami na centimeter vykázala účinnosť filtrovania 99,5 ± 0,1 %; čo sa blíži maske N95 (19).

ZDIEĽAŤ

Nemáš Premium účet?Predplať si členstvo už teraz a okamžite získaš prístup k premium obsahu a ku všetkým výhodám.

Coach Vilo

Coach Vilo

V skratke: - 16 rokov v hre so železom - 14 súťaží - 8 rokov osobné trénerstvo - IIFYM / IF / Flexible dieting /High energy flux - Fitclan & 365 Gym coach/speaker - JUDr., PhD.

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Dostávajte všetky novinky od fitclan.sk